Mennesker på række

Hvorfor en digital nyreskole?

At få en kronisk nyresygdom, som man formentlig skal leve med resten af sit liv, er for de fleste en stor omvæltning. En nyresygdom påvirker ikke kun kroppen, men påvirker flere aspekter af livet, så som ens familieliv, økonomi, arbejde og trivsel. Sygdom kan vende op og ned på de tanker, man har gjort sig om livet, og give anledning til en masse spørgsmål og bekymringer. Det kan til tider være svært at overskue situationen, og hvad sygdommen kommer til at betyde for ens liv.

Viden om egen sygdom danner grundlag for at kunne tage medansvar i sin behandling og have et godt samarbejde med sundhedspersonalet samt at kunne indrette sit liv bedst muligt med nyresygdom. Det er derfor vigtigt, at personer med nyresygdom kommer tidligt i gang med at lære om egen sygdom og behandling.

På hospitalerne findes der i forvejen nyreskoler. Hospitalernes nyreskoler består af kursusdage med fysisk fremmøde for personer med svært nedsat nyrefunktion og deres pårørende. Her underviser fagprofessionelle og patienter, og der er rig mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med andre nyresyge og pårørende. I Nyreforeningen anbefaler vi, at man så vidt muligt deltager i hospitalernes nyreskole. Under covid-19 pandemien har hospitalerne dog i perioder ikke kunnet afholde nyreskole. Et online alternativ har derfor vist sig at være et vigtigt supplement.

Den digitale nyreskole har været i støbeskeen i nogle år på initiativ fra nogle af foreningens medlemmer, og er nu blevet muliggjort med projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med covid-19 pandemien. Materialet på nyreskole.dk er lavet i samarbejde med og gennemlæst af relevante fagprofessionelle som læger, sygeplejersker, kliniske diætister, socialrådgivere, psykologer og fysioterapeuter, så du kan være sikker på, at fagligheden er i orden. 

Vi har samlet en række temaer, der kommer bredt omkring det at leve med en nyresygdom. På den måde bliver man som nyresyg eller pårørende godt klædt på til livet med nyresygdom i dets mange facetter.

November 2020