Transplantation

At få en ny nyre

Ved en nyretransplantation sættes en nyre fra ét menneske ind i et andet menneske for at erstatte modtagerens egne syge nyrer.

Du kan enten transplanteres med en nyre fra en kendt donor eller fra en afdød donor. Da det er muligt at leve et almindeligt liv med kun én nyre, og da langt de fleste mennesker er født med to nyrer er det muligt at donere én af sine to nyrer til et andet menneske, typisk til et nærtstående familiemedlem eller bekendt. Alternativt stammer nyren fra et menneske, der er erklæret hjernedød.

En transplantation er ofte forbundet med en række fordele fremfor dialyse, da en vellykket transplantation kan være forbundet med væsentlig større frihed i hverdagen end dialyse. Man er ikke afhængig af at skulle i dialyse flere gange om ugen, og i de fleste tilfælde vil man være uden væske- og kostrestriktioner.

Se overlæge Karin Skov fortælle om nyretransplantation.

Fordele ved nyretransplantation

  • Uafhængighed af maskiner og dialysetider
  • Mere overskud og energi
  • Bedre mulighed for at passe et arbejde
  • Større frihed til at rejse

Undersøgelser inden nyretransplantation

Ikke alle vil kunne modtage en nyre. Det er en forudsætning at man i øvrigt er rask nok til at kunne gennemgå operationsforløbet, kunne tåle den immundæmpende medicin og få glæde af en nyretransplantation. Som udgangspunkt er alder ingen hindring for transplantation hvis helbredet ellers er til det.

Som led i forberedelsen til nyretransplantation skal man igennem forskellige undersøgelser.

Du vil få taget blodprøver til at bestemme din blod- og vævstype for at kunne sikre et godt match med donor. Derudover skal blodet undersøges for antistoffer.

Kroniske infektioner, som for eksempel HIV eller leverbetændelse, skal være under kontrol inden en transplantation.

Hjertesygdom kan give problemer ved transplantation. Derfor er det nødvendigt at foretage en skanning af hjertet (ekkokardiografi og myokardieskintigrafi) og røntgenundersøgelse af hjertets kar (koronarangiografi). Hvis der findes tegn på hjertelidelse, skal risikoen vurderes og behandlingen af hjertelidelsen optimeres inden transplantation.

Sygdomme i kredsløbet (forkalkninger) i bækken og ben kan medføre alvorlige komplikationer og hindre at man kan blive transplanteret.

Da det naturligvis er vigtigt, at man kan lade vandet efter transplantation, kan der være behov for at undersøge urinvejene og behandle eventuelle vandladningsproblemer.

Svære sygdomme i lungerne kan give alvorlige komplikationer ved transplantation.

Din tandsundhed skal undersøges inden en transplantation, da dårlige tænder kan give problemer efterfølgende. Efter en transplantation skal du have medicin, der dæmper dit immunforsvar og selv mindre betændelsestilstande i munden kan give problemer.

Du undersøges for at sikre, at der ikke er huller i tænderne eller betændelse i tænder, tandkød eller kæber. Er der det, skal det behandles før en transplantation. Du skal selv betale for at få ordnet dine tænder. Har du en stram økonomi er det dog muligt at få den mest nødvendige behandling dækket af sygehuset som for eksempel at få trukket tænder ud.

Om operationen

Nyren placeres i det lille bækken på enten højre eller venstre side, og operationen tager typisk 3-5 timer. Under operationen vil du være i fuld bedøvelse.

Nyren indopereres lige uden for bughulen og tilsluttes blod- og pulsåre i lysken. Urinlederen fra den transplanterede nyre bliver syet fast i urinblæren. Dine egne nyrer berøres ikke ved operationen.
Ofte begynder den transplanterede nyre at producere urin med det samme. Det er dog ikke usædvanligt, at det tager nogle dage, før den transplanterede nyre går i gang. I nogle tilfælde kan det tage flere uger før nyren starter med at rense blodet, og det kan derfor blive nødvendigt at fortsætte dialysebehandlingen i denne periode. Erfaringsmæssigt kan ventetiden, indtil nyren går i gang, være psykisk belastende.

De fleste nyretransplantationer gennemføres uden større komplikationer. En operation er dog altid forbundet med en vis risici – det gælder også en nyretransplantation. På hospitalet vil de gennemgå mulige komplikationer ved operationen med dig. Opstår der komplikationer under operationen, vil de, i det omfang det er nødvendigt, blive behandlet.

Dobbelttransplantation

Har du sukkersyge og nyresvigt kan der være mulighed for at få en transplantation af bugspytkirtel og nyre samtidig. Man regner med, at der vil blive foretaget 15-20 transplantationer om året.

Kilde: Rigshospitalet nyheder

Livet med en ny nyre

Uanset om man forud for transplantationen er startet i dialyse eller ej, vil en nyretransplantation betyde væsentlige ændringer i tilværelsen. Sammenlignet med dialyse vil de fleste opleve større frihed og overskud. Særligt i starten vil der være meget hyppige kontrolbesøg på sygehus, som både kan give tryghed, men også virke belastende både fysisk og psykisk.

Det er ikke alle helbredsproblemer, der afhjælpes ved en nyretransplantation. Mange vil have behov for supplerende medicin ud over den immundæmpende medicin. Ofte vil der fortsat være behov for blodtrykssænkende medicin, også fordi den immundæmpende medicin i sig selv kan sætte blodtrykket i vejret. Der kan også opstå sygdomme som bivirkning til den immundæmpende medicin, for eksempel sukkersyge og knogleskørhed. Det kan kræve særskilt kontrol og behandling.

Mange vil kunne genoptage et arbejde, som de tidligere har måttet opgive. Har man forud for transplantation fået førtidspension, flexjob eller lignende, er man efter transplantationen forpligtet til at orientere kommunens socialforvaltning, så de kan vurdere det fortsatte behov. Der findes muligheder for støtte til reduceret arbejdstid de første måneder efter transplantation.

De fleste vil opleve træthed efter transplantationen. Denne træthed varer ofte uger til måneder. Efter de første 2-3 måneder oplever langt de fleste imidlertid, at livet er blevet nemmere og friheden betydeligt større sammenlignet med livet i dialyse. Hvilket også smitter af på relationer og familieliv som ofte vil blive nemmere på grund af større fysisk og psykisk overskud. 

For kvinder i den fødedygtige alder bliver chancen for en vellykket graviditet betydeligt større end i dialyse. Almindeligvis anbefales det, at man venter med at blive gravid, til der er gået mindst ét år efter transplantationen, og den nye nyre fungerer stabilt. I forbindelse med planer om graviditet vil der ofte af hensyn til fosteret være behov for at skifte den immundæmpende medicin. Det er derfor vigtigt at orientere afdelingen om graviditetsønsker. Det er således også vigtigt at sikre sig mod uønsket graviditet efter en transplantation. For mænds vedkommende vil sædkvaliteten efter en transplantation blive betydeligt bedre end i dialyse.

Pas godt på din nyre

Det er ikke muligt at sige, hvor længe en transplanteret nyre vil fungere i lige præcis dit tilfælde. Over 90 % af alle transplanterede lever med en fungerende nyre efter et år. Mere end 70 % lever med en fungerende nyre efter fem år. Den immundæmpende behandling er gennem årene blevet bedre og bedre, og det er sandsynligt, at mere end halvdelen af de mennesker, der transplanteres i dag vil have en fungerende nyre i minimum 15 år – nogle nyrer holder endnu længere. 

Der er dog en række ting, du selv kan gøre for at passe godt på din nyre.

Det er vigtigt at tage den immundæmpende medicin som foreskrevet, da blot én eller to dages pause kan medføre afstødning af nyren. Find en god rutine, der passer ind i din hverdag. Nogle har gavn af at indstille en påmindelse i deres kalender på telefonen, at medicinen står fremme og er synlig samt altid at have medicin med sig. Immundæmpende medicin har bivirkninger, og det er vigtigt at fortælle lægen hvis du oplever bivirkninger, så behandlingen kan justeres eller omlægges.

Det er altid vigtig at følge kontrollerne, også selvom nyren har det godt, og man føler, at der i en periode ikke bliver ændret noget særligt i behandlingen, når man møder til kontrol. En aftagende nyrefunktion giver nemlig ikke altid symptomer. Ved at gå til kontrol kan det blive opdaget hvis der sker et fald i din nyrefunktion.

Man bør være opmærksom på symptomer fra den transplanterede nyre. Det kan for eksempel være smerter, ændringer i vandladningsmønstreret, stigende vægt, væskeophobning i kroppen eller blod i urinen. Det er dog ikke alle problemer, der giver symptomer, før det er for sent, og et fald i nyrens funktion mærkes oftest først, når nyren er svært ødelagt. Det er derfor vigtigt at få taget blodprøver og målt blodtryk regelmæssigt.

Immundæmpende medicin øger risikoen for infektioner. Det er derfor vigtigt med god hygiejne og at være opmærksom på tegn på infektion specielt feber. I visse tilfælde kan der være behov for forebyggende vaccinationer, men ikke alle vaccinationer er en fordel under immundæmpende behandling. I tvivlstilfælde bør du altid kontakte den afdeling, hvor du går til kontrol.

Et sundt liv efter transplantationen mindsker risikoen for komplikationer som højt blodtryk og sukkersyge. Det er derfor vigtigt at leve et aktivt liv og spise sundt. Man bør følge almindelige retningslinjer for sund kost, undgå rygning og for meget alkohol.

Den immundæmpende behandling giver en øget risiko for kræft, ikke mindst hudkræft. Hudkræft forebygges bedst ved at undgå stærk sol og beskytte sig med hat, trøje og solcreme.

Når nyren giver problemer

Mange vil på et eller andet tidspunkt i forløbet opleve, at den transplanterede nyre mister noget af sin funktion. Det kan der være mange årsager til. Hvis nyren pludseligt ikke fungerer, som den skal, kræves forskellige undersøgelser for at afdække årsagen. Ofte vil disse kræve indlæggelse, således at undersøgelserne kan gennemføres hurtigst muligt. Der kan blive tale om skanning af nyren, supplerende blodprøver og en biopsi fra nyren med henblik på at finde tegn på afstødning.

Nyrebiopsi

En lille vævsprøve, som tages fra nyren ved hjælp af en særlig nål. Prøven tages normalt under lokalbedøvelse og varer cirka en halv time. Efterfølgende skal du ligge fladt på ryggen i mindst 6 timer for at mindske risikoen for blødning.

Vævsprøven undersøges under mikroskop for at afsløre forandringer i vævet.

Årsager til at en transplanteret nyre ikke fungerer som den skal, kan være:

I den første periode efter transplantationen er risikoen for afstødning størst. Ved afstødning reagerer kroppens immunforsvar mod cellerne i den nye nyre, så der opstår en betændelsestilstand i nyren. Det kan ødelægge nyren, hvis ikke det bremses. Heldigvis er det næsten altid muligt at bremse en akut afstødning med medicin. Ofte kræves indlæggelse i 3-10 dage, hvor der gives kraftigere immundæmpende medicin, oftest som infusion direkte i blodbanen som drop. Der kan være behov for at justere eller skifte immundæmpende medicin bagefter.

Visse typer immundæmpende medicin (specielt ciclosporin og tacrolimus, kan i høje koncentrationer nedsætte nyrens funktion. Koncentrationen i blodet af den immundæmpende medicin måles derfor ved kontrollerne, og dosis justeres herefter. Hvis nyrens funktion pludseligt er faldet på grund af for høj koncentration af immundæmpende medicin, vil nyren normalt komme sig, når dosis reduceres.

Lige efter transplantationen kan der opstå problemer med blodforsyningen til nyren. Dette kræver normalt akut operation.

Der kan opstå problemer med urinafløbet, enten fra nyren ned til blæren eller fra blæren ud gennem urinrøret. En utæthed kan opstå, hvor urinlederen er syet fast på blæren. Afhængig af årsagen, kan dette kræve operation. Modsat kan der dannes forsnævringer på urinlederen, der kræver aflastning gennem et kateter (JJ kateter eller nefrostomi). Problemer med at tømme blæren kan også ramme den transplanterede nyre, der ikke er så godt beskyttet mod tilbageløb af urin fra blæren til nyren, som normale nyrer er. I så fald vil man ofte aflaste nyren ved et blærekateter, indtil vandladningsproblemerne er afhjulpet ved medicin eller operation.

Den transplanterede nyre er mere udsat for infektion, blandt andet på grund af den immundæmpende medicin. En infektion kan påvirke funktionen af nyren. Oftest er årsagen almindelige urinvejsbakterier, der kan behandles med antibiotika, men der kan også være tale om virusinfektioner. Virusinfektioner kan være sværere at behandle, og kræver ofte reduktion i den immundæmpende medicin.

I sjældne tilfælde kan den sygdom der har ødelagt dine nyrer, også ramme den transplanterede nyre. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du har en sygdom hvor dit eget immunforsvar angriber nyren. Her vil man være nervøs for at immunforsvaret også vil angribe den nye nyre. Afhængig af, hvilken type nyresygdom, det drejer sig om, kan dette forsøges behandlet med medicin og/eller ændringer i den immundæmpende medicin.

I de fleste transplanterede nyrer vil der på et eller andet tidspunkt, oftest efter en lang årrække, ske et tab af nyrefunktion. Der vil komme tiltagende bindevævsdannelse i nyren førende til et langsomt tab af nyrefunktion. Bindevævsdannelsen kan opfattes som en form for arvævsdannelse, formodentligt betinget af flere ting. Det er sandsynligt, at der foregår en langsom, kronisk afstødningsproces, som ikke kan blokeres fuldstændigt med immundæmpende medicin. Samtidigt kan også den immundæmpende medicin i sig selv give anledning til bindevævsdannelsen.

At miste en transplanteret nyre

Intet holder evigt – heller ikke en transplanteret nyre. Selvom behandlingen er blevet bedre, og de fleste kan se frem til en lang periode, hvor man er fri af dialyse, kan der komme et tidspunkt, hvor funktionen af den transplanterede nyre aftager. Det kan være hårdt at opleve og forbundet med en stor sorg. Heldigvis er det muligt at transplantere mere end én gang. Nogle vil komme i dialyse i en periode, mens de venter på en ny nyre. Normalt vil der uden problemer være plads til to nyrer i bækkenet. Skal man transplanteres for tredje eller fjerde gang, vil der være behov for at fjerne en af de gamle transplanterede nyrer. Det kan være sværere at finde en egnet nyre, hvis man tidligere har været transplanteret flere gange. I forbindelse med tidligere transplantationer kan kroppen have dannet antistoffer, som senere kan krydsreagere med andre nyrer, der derfor ikke passer. Enkelte vil ikke længere kunne transplanteres, oftest fordi de har udviklet anden sygdom, så kroppen ikke kan klare en ny transplantation.