I dette modul kan du læse om de mest gængse prøvesvar fra blod- og urinprøver for personer med nyresygdom. Hvad er det egentlig man måler og hvordan hænger det sammen med nyresygdom?

At forstå sine prøvesvar er et vigtigt element i at forstå sin sygdom og den behandling man skal følge.

Blodprøver bruges til at vurdere din helbredstilstand, hvordan dine nyrer fungerer og til at vurdere, hvor godt behandlingen virker på dig. Nogle nyresyge oplever at skulle aflevere urinprøver for at undersøge, hvor meget urin nyrerne producerer og hvor godt de renser blodet.

Dine prøvesvar vil ofte være angivet med et normalområde, som angiver det spænd, hvor størstedelen af de normale prøvesvar ligger inden for. Afvigelser fra normalområdet behøver ikke at betyde noget. Når nyrefunktionen aftager, vil nogle af prøvesvarene afvige i større eller mindre grad fra normalområdet. Hvad der er normalt og acceptabelt for dig, kan altså være udenfor normalområdet. Det er vigtigt at få hjælp af din læge til at forstå dine personlige prøvesvar.

Blodprøver, der viser noget om nyrernes funktion
eGFR (estimeret glomerulær filtrationshastighed)

eGFR er et estimat for, hvor gode alle de små filtre (glomeruli) i dine nyrer er til at rense blodet. Estimatet er baseret på dit kreatininniveau i blodet, alder og køn.

Normalområde

 • >60 mL/min/1,73m2
Kreatinin

Kreatinin bruges til at vurdere nyrefunktionen. Det er et affaldsstof, som stammer fra musklernes stofskifte og som udskilles gennem nyrerne. Høje værdier ses ved nedsat nyrefunktion uanset årsagen til den nedsatte nyrefunktion.

Normalområde

 • Kvinder: 50 – 90 µmol/L
 • Mænd: 60 – 100 µmol/L
Blodprøve, der viser noget om nyrernes evne til at holde på blodets proteiner
Albumin

Albumin er et protein, der findes i blodet. Lave værdier af albumin kan opstå ved nyresygdomme, der medfører et øget tab af albumin gennem urinen for eksempel ved utætte nyrer hvor filtrene i nyrerne er beskadigede, så proteinerne kommer ud i urinen. Har du lav albumin vil der omvendt ses øget protein i urinen.

Normalområde

 • < 1 år 28 - 47 g/L
 • 1 – 5 år 35 – 47 g/L
 • 5 – 10 år 36 – 47 g/L
 • 10 – 18 år 37 – 48 g/L
 • 18 – 40 år 36 – 48 g/L
 • 40 – 70 år 36 – 45 g/L
 • > 70 år 34 – 45 g/L
Urinprøve, der viser noget om nyrernes evne til at holde på blodets proteiner
Protein

De små filtre i nyrerne holder normalt næsten al protein tilbage i blodet. Er nyrernes evne til at filtrere blodet beskadiget kan der komme flere proteinstoffer i urinen end normalt. Dette måles ved urinprøve.

Øget udskillelse af protein kan bl.a. ses ved diabetes med nyrepåvirkning, nefrotisk syndrom, nyrebetændelse (glomerulonefritis) og forhøjet blodtryk.

Normalområde

 • <0,10 g/d
Blodprøver, der viser noget om de røde blodlegemer
Hæmoglobin

Hæmoglobin er et molekyle, som findes i de røde blodlegemer og hvis opgave er at transportere ilt rundt i kroppen til organer og væv.

Nyrerne danner hormonet Erythropoietin EPO, som stimulerer knoglemarven til at danne de røde blodlegemer. Når nyrefunktionen er nedsat dannes der mindre EPO, end kroppen har brug for. Det betyder at der opstår blodmangel – også kaldet anæmi. Denne blodmangel ses i dine blodprøver som et lavt hæmoglobin-niveau.

Normalområde

 • Kvinder: 7,3-9,5 mmol/L
 • Mænd: 8,3-10,5 mmol/L
Jern

Jern indgår i dannelsen af røde blodlegemer, og mangel på jern medfører lav blodprocent (anæmi). Ved svær nyresygdom, hvor nyrerne har svært ved at danne tilstrækkelig EPO, fører det til yderligere lav blodprocent, hvis der samtidig er jernmangel.

Normalområde

 • 9-34 µmol/L
Blodprøver, der viser noget om elektrolytbalancen
Calcium

Calcium (kalk) er et mineral i blodet, som er en vigtig byggesten i skelettet og har stor betydning for den normale funktion af blandt andet nerveceller og muskler. Ved svær nyresygdom vil der ofte være en ubalance mellem fosfat og calcium i kroppen, hvor calciumindholdet vil falde og kan bevirke at knoglerne afkalkes.

Normalområde

 • 2,20 – 2,55 mmol/L
Fosfat

Fosfat er et mineral i blodet, som blandt andet bidrager til stærke knogler. Ved svær nyresygdom vil der ofte være en ubalance mellem fosfat og calcium i kroppen, hvor fosfat indholdet vil stige og ophobes i kroppen. Dette sker da fosfat kun udskilles gennem urinen, og det er derfor ikke muligt at komme af med overskydende fosfat, hvis ikke nyrerne virker.

Ved høje niveauer kan det blive nødvendigt at begrænse kostens indhold af fosfat.

Normalområde

Voksne

 • Kvinder over 18 år: 0,76 – 1,41 mmol/l
 • Mænd mellem 18 og 50 år: 0,71 – 1,53 mmol/l
 • Mænd over 50 år: 0,71 – 1,23 mmol/l

Børn og unge

 • Fælles 0 dage 15 dage 1,81 – 3,39 mmol/l 
 • Fælles 15 dage 1 år 1,55 – 2,71 mmol/l
 • Fælles 1 år – 6 år: 1,35 – 2,03 mmol/l
 • Kvinder 6 år – 13 år: 1,09 – 1,72 mmol/l
 • Kvinder 13 år – 19 år: 0,72 – 1,49 mmol/l
 • Mænd 6 år – 13 år: 1,07 – 1,74 mmol/l
 • Mænd 13 år – 18 år: 0,85 – 1,74 mmol/l
Kalium

Kalium er et mineral i blodet, der stiger ved svær nyresygdom. Kalium er en vigtig del af kroppens indhold af salte og forstyrrelser i kalium-ligevægten kan have alvorlige konsekvenser.

Nyrerne spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af kroppens kaliumbalance, og med aftagende nyrefunktion udvikler de fleste patienter en tendens til ophobning af kalium i blodet.

I situationer, hvor kalium enten bliver for højt eller for lavt, skal det behandles hurtigt, da ændringer hurtigt kan påvirke hjertemusklens funktion.

Ved høje niveauer kan det blive nødvendigt at begrænse kostens indhold af kalium.

Normalområde

 • 3,5-4,4 mmol/L
Natrium

Natrium (salt) udskilles gennem nyrerne, og er vigtigt for kroppens væskebalance. Er der ubalance, kan det ofte afhjælpes ved kost og væskeændringer.

Normalområde

 • 137-144 mmol/L
Blodprøve, der viser noget om hormoner
PTH

PTH (parathyreoideahormon) er et hormon, der produceres i biskjoldbruskkirtlerne og som er med til at regulere balancen mellem calcium og fosfat. Er PTH-niveauet for højt, vil kroppen selv forsøge at mindske niveauet ved at trække calcium fra knoglerne, og knoglerne vil blive skrøbelige. Dette sker, når indholdet af fosfat i blodet har været for højt over en længere periode.

Ved høje niveauer kan det blive nødvendigt at begrænse kostens indhold af fosfat.

Normalområde

 • 1,6-6,9 pmol/L
Blodprøve, der viser noget om infektion i kroppen
C-reaktivt protein (CRP)

Koncentrationen af C-reaktivt protein i blodet stiger ved en infektion i kroppen.

Normalområde

 • < 10 mg/L
Blodprøve, der viser noget om sukkerbalancen
Glukose

Måler niveauet af sukker i blodet. Det er vigtigt at holde øje med blodsukkeret, da selv let forhøjet blodsukker skader nyrernes filtre og på sigt kan det medføre tab af nyrefunktion.

Normalområde

 • 4,2-6,3 mmol/L

Behandlingsmuligheder ved nyresygdom

De fleste nyresygdomme forsvinder ikke og vil normalt følge dig resten af livet. I nogle tilfælde med akut nyresvigt er det dog muligt at nyrerne går i gang igen. Der er oftest ingen specifik behandling, der kan fjerne eller helbrede sygdommen. Der findes flere former for behandling i tilfælde af nyresygdom. Hvilken behandling du tilbydes afhænger af stadie nyresygdom, dine blodprøver og hvilke specifikke symptomer du udviser.

Behandling ved moderat nyresygdom

Det er ikke sikkert, at du nogensinde får brug for dialyse eller transplantation. Målet er derfor konstant at forebygge, at din tilstand forværres. Har du moderat nedsat nyrefunktion vil du oftest være tilknyttet et ambulatorium ved nyremedicinsk afdeling. Behandlingen har fire hovedformål:

 1. Hæmme tabet af nyrefunktion for at forhindre eller udsætte dialyse eller transplantation, herunder:
  • Velreguleret blodtryk
  • Nedsætte udskillelse af protein i urinen
  • God blodsukkerkontrol hvis du har diabetes
  • Medicinændring hvis du får medicin, der kan skade nyrerne
 1. Reducere risikoen for hjertesygdom og blodpropper
 1. Behandle komplikationer til nedsat nyrefunktion
 1. Eventuelt forberede dialyse og transplantation

Du vil formentlig blive tilbudt behandling med medicin, hvis din nyrefunktion ikke er på et niveau, hvor du har behov for dialyse eller transplantation. Behandlingen kan omfatte:

 • Blodtrykssænkende medicin. Hvis dit blodtryk er for højt, øger det risikoen for, at din nyresygdom bliver værre eller at du får hjerte-karproblemer eller blodpropper. Med blodtryksmedicin der nedsætter dit blodtryk, kan du forebygge, at det sker.
 • Særlig blodtryksmedicin, der kan nedsætte indholdet af protein- eller albumin i din urin.
 • Kolesterolsænkende medicin, som skal forebygge blodpropper.
 • Vanddrivende medicin, der både kan forhindre, at der ophobes væske i kroppen, og samtidigt er et led i en behandling af dit blodtryk.
 • Immundæmpende behandling, hvis det er dit eget immunforsvar, der er årsag til din nyresygdom.
 • Medicin, der skal modvirke, at der ophobes syre, forstyrrelser i kalk og knogler samt blodmangel på grund af for lidt jern eller erythropoetin. Det sidste er oftest først nødvendigt ved svær nyresygdom.

Behandling af nyresvigt

Ved kronisk nyresvigt, når nyrefunktionen er meget lav, kan der behandles med transplantation eller dialyse. Det vil typisk være når din eGFR er under 10-15.

Nyretransplantation

Ved en nyretransplantation sættes en nyre fra ét menneske ind i et andet menneske for at erstatte modtagerens egne syge nyrer. Målet er at give modtageren af nyren mulighed for at klare sig uden dialyse samt at begrænse de mange negative helbredsmæssige følger af nyresvigt. Nyren ved nyretransplantation stammer enten fra et nærtstående levende menneske, der donerer en af sine nyrer, eller fra et menneske, der som følge af ulykke eller akut sygdom er erklæret hjernedød.

Nyretransplantation er et tilbud til nyresyge, der er i dialyse eller hvor tidspunktet for dialyse er nært forestående, typisk indenfor ½ år. Ikke alle vil kunne modtage en nyre. Det er en forudsætning, at man i øvrigt er rask nok til at kunne gennemgå operationsforløbet, kunne tolerere den immundæmpende medicin og få glæde af nyretransplantationen.

Dialyse

Dialyse er en metode til at fjerne affaldsstoffer og overskydende væske, som ophobes i kroppen når nyrerne svigter. For nogle er dialyse midlertidigt indtil en transplantation. Mens det for andre er en behandling, der varer resten af livet. Det er for eksempel ikke muligt at blive transplanteret hvis du i forvejen har været transplanteret flere gange og derfor har dannet mange antistoffer eller hvis din helbredstilstand ikke er god nok til at du vil få glæde af en transplantation.

Der er to hovedformer for dialyse; p-dialyse og hæmodialyse, som beskrives her.

P-dialyse

P-dialyse står for peritonealdialyse og kaldes også for posedialyse eller bughindedialyse. P-dialyse er rensning af affaldsstoffer via bughinden. Ved P-dialyse benytter man sig af, at bughinden, som beklæder blandt andet leveren og tarmene, danner et lukket hulrum i maven, der kan fungere som dialysemembran – en slags naturligt filter i maven.

Dialysevæske føres ind i bughulen gennem et p-kateter, som er en lille tynd silikoneslange. P-kateteret opereres ind maven, og går gennem maveskindet ind i bughulen. Rensningen foregår ved, at bughulen fyldes med dialysevæske, hvorefter affaldsstofferne af sig selv passerer fra de små blodkar i bughinden over i dialysevæsken.

Former for P-dialyse

Dialysevæsken skal udskiftes flere gange i døgnet, for at du opnår tilstrækkelig rensning af blodet. Det kan foregå på to måder:

 • CAPD (Kontinuerlig ambulant peritoneal dialyse):
  Ved denne form for P-dialyse udføres cirka fire daglige poseskift. Det er individuelt hvor mange poser man har brug for i løbet af et døgn og tilpasses dig. Hvert poseskift tager cirka en halv time og kan udføres enten hjemme eller på jobbet. Poseskiftene kan passes ind, så det passer med de aktiviteter, du har i løbet af dagen, og de skal ikke udføres på præcise tider. Ved særlige lejligheder, hvor det ikke kan lade sig gøre at skifte pose, kan du godt springe et poseskift over.

Indsæt billede Posedialyse CAPD

 • APD (Automatisk peritoneal dialyse):
  Ved denne form for P-dialyse benyttes en maskine, der står ved siden af sengen og skifter dialysevæsken automatisk i løbet af natten, mens du sover. Denne form for dialyse kaldes derfor ofte for ”natdialyse”. I løbet af dagen eller aftenen tilslutter du dialyseposerne til maskinen, og inden du lægger dig til at sove, kobler du dig selv til maskinen. Dialysetiden er 8-9 timer. Du kan sagtens bruge noget af tiden til at arbejde, læse eller se fjernsyn. Det kan være nødvendigt for nogle at supplere med et enkelt poseskift om dagen for at opnå tilstrækkelig rensning af blodet.

Indsæt billede Posedialyse APD

Hæmodialyse

Ved hæmodialyse renses blodet via en direkte adgang til blodbanen. Blodet pumpes fra kroppen, via et lukket slangesystem, gennem et filter og sendes renset tilbage til kroppen. Filteret er en lille plastikcylinder fyldt med mange tynde og hule fibre. Blodet løber inde i fibrene, og på fibrenes yderside gennemskylles filteret med helt rent vand blandet med salte som dem, du har i kroppen. Denne blanding kaldes dialysat eller dialysevæske. Fibrene er lavet af en halvgennemtrængelig membran, der tillader salte og affaldsstoffer i blodet at passere ud i dialysevæsken og samtidig tilbageholder de røde blodlegemer og mange andre værdifulde stoffer i blodet.

For at kunne køre hæmodialyse er det nødvendigt, at der er adgang til et kraftigt blodkar.
Oftest vil man anlægge en AV-fistel på din arm. Det foregår ved en operation, hvor man syr to blodkar, en vene og en arterie, sammen. Herefter kommer der mere tryk på venen, som bliver stor og tydelig. Derefter kan den kan bruges til at lægge nåle i til dialysen. Hvis det ikke er muligt at anlægge en AV-fistel, vil man anlægge et hæmodialysekateter. Det er et plastikrør, som gennem et hul i huden ligger med spidsen i et af de store blodkar på brystet.

Former for hæmodialyse

Hæmodialysebehandlingen kan være lidt forskelligt organiseret på dialyseafdelingerne, men i princippet kan man skelne mellem følgende behandlingsformer:

• Centerhæmodialyse: Her foregår dialysebehandlingen på en dialyseafdeling i et af Danmarks 14 dialysecentre, heraf navnet ”centerdialyse”. Ved centerdialyse varetager plejepersonalet, i samarbejde med dig, dialysebehandlingen. Dialysetiderne er som reglen faste – 3 gange om ugen – morgen eller eftermiddag/aften.

Indsæt billede Centerdialyse

• Selvbetjent dialyse/self care: Her foregår dialysen på dialyseafdelingen, men du varetager en stor del af behandlingen eller hele behandlingen selv. Der er personale tilstede, som kan hjælpe med det, du ikke selv kan klare. Dialysetiderne er enten faste eller du kan dialysere, hvornår du vil og så ofte du vil – det kommer an på den enkelte afdeling.

• Hjemmehæmodialyse: Her installeres dialysemaskinen i dit eget hjem, og du varetager selv din dialysebehandling efter oplæring på hospitalet. Grundfunktionerne ved dialysemaskinen er forholdsvis enkle at sætte sig ind i også selvom du ikke har den store computererfaring. Behandlingen kan foregå i løbet af dagen, men du kan også køre dialyse om natten mens du sover.

Medicinsk lindrende behandling

For nogle kan et liv uden dialyse være bedre end et liv med dialyse. Dialysebehandlingen kan opleves så belastende og tidskrævende, at det er svært at opretholde en god livskvalitet. Særligt for ældre mennesker, der lider af flere alvorlige sygdomme ud over nyresvigt – som f.eks. hjerte-karsygdomme, diabetes og demens – kan et liv uden dialyse, set i forhold til livskvaliteten, være bedre end et liv med dialyse. Nogle fravælger derfor opstart af dialyse eller vælger at indstille igangværende dialysebehandling.

Medicinsk lindrende behandling er et behandlingstilbud, hvor målet er bedst mulig livskvalitet og længst mulig overlevelse uden dialyse. Vælger du at du ikke ønsker dialyse, fortsætter den medicinske behandling af din nyresygdom. I takt med at nyrefunktionen aftager vil du få symptomer på nyresvigt. Det er muligt at lindre disse symptomer ved hjælp af palliativ behandling. Konsekvensen ved ikke at starte dialysebehandling er, at det ikke er muligt at opretholde livet i længere tid, når nyrefunktionen aftager. Nyresvigt vil i sidste ende føre til døden.

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here